וואקום Outgassing חנקון ואטימות

אנחנו מקבלים לאחרונה הרבה שאלות הקשורות בנושאים האלו, מצאנו לנכון לשתף סקירה קצרה על מושגים  אלה שנוגעים בשלל מוצרים ומערכות בתעשייה .   וואקום(ריק)-חוסר של חומר בד"כ אוויר בנפח של חלל או תא וואקום מבוטא ביחידות לחץ, בד"כ השימוש הנפוץ הוא  ביחידות  pa ,torr או bar . ריק מוחלט תאורטי הוא לחץ  0. בתעשייה וואקום […]